Start » BIP » Przetargi » Przetargi - Archiwum » Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego – paliwo do silników diesla ( EN 590)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego – paliwo do silników diesla ( EN 590)

 

Wierzbinek, dn. 04.07.2013 r.

PGK/ZP/1/2013

 

 

Wszyscy Wykonawcy,

którzy złożyli ofertę w postępowaniu

 

 

 

dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego – paliwo do silników diesla ( EN 590) do zbiornika o pojemości 3000 l w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2014” nr ogłoszenia: 119909-2013, data zamieszczenia: 20.06.2013 r.

 

 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w  Wierzbinku zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w przedmiot zamówienia wybrano ofertę nr 2 tj.:

 

 

Zakład Usługowo-Handlowy NAFTOHURT Jerzy Sasiński

ul. Warszawska 58 62-610 Sompolno

za cenę 4,23 netto za 1 litr z uwzględnieniem  1% upustu

 

oferta była najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium – CENA 100%

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

UWAGI

1

AXAN Sp. z o.o. ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany

 

Wykonawca wykluczony

2

 

 

Zakład Usługowo-Handlowy NAFTOHURT Jerzy Sasiński

ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno

 

 

-

3

AgroLech Leszek Szczęsny Złotowo 18, 62 619 Sadlno

 

Wykonawca wykluczony

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Liczba punktów w kryterium CENA 100%

RAZEM

2

100

100

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nowości w serwisie

Nasze osiągnięcia


 


 


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Wierzbinek 65
62-619 Sadlno
tel/fax: (063) 2611-036
e-mail: sekretariat@pgkwierzbinek.pl
Copyright:
PGK sp. z o.o. w Wierzbinku