Start » Zapytanie ofertowe ,,Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku''

Zapytanie ofertowe ,,Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku''

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku zaprasza do składania oferty na ,, Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku''. Ofertę należy złożyć do 11.03.2022r. do godz. 1000.

 

Zapytanie Ofertowe ,,Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.w Wierzbinku''

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Nowości w serwisie

Nasze osiągnięcia


No documents found.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Wierzbinek 65
62-619 Sadlno
tel/fax: (063) 2611-036
e-mail: sekretariat@pgkwierzbinek.pl
Copyright:
PGK sp. z o.o. w Wierzbinku