HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2024 ROK GMINA WIERZBINEK

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2024

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Pojemniki z odpadami powinny być wystawione w terminach wynikających z harmonogramu do godziny 7 00, odpady wystawione po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.
 2. Generalną zasadą odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Wierzbinek jest ich wystawienie przed posesję (lub w specjalnie wyznaczonych miejscach). Pojemniki, które nie będą wystawione za ogrodzenie lub w widocznym miejscu nie będą odbierane.
 3. Odpady wystawione poza wyznaczonymi terminami nie będą odbierane.
 4. Wystawiony popiół musi być czysty, bez żadnych innych odpadów - zanieczyszczony popiół będzie odebrany jako odpady zmieszane, a właściciel będzie ukarany podwyższoną opłatą za odpady.
 5. Zgodnie z artykułem 6ka. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - PGK Sp. z o.o. w Wierzbinku będzie kontrolowała odpady zmieszane oraz selektywnie odbierane pod względem prawidłowej segregacji. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów komunalnych, podmiot odbierający powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. A właściciel po wszczęciu postępowania zostanie ukarany podwyższoną opłatą za odpady.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

  Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

 • Powiększ zdjęcie Prawidłowa segregacja

  Prawidłowa segregacja